Test mechatroniki Kinergo

Test mechatroniki Kinergo

Testowanie sterownika hydraulicznego automatycznej skrzyni biegów na urządzeniu Hydra Test VBTM-KINERGO. Skuteczna naprawa automatycznej skrzyni biegów.

Mamy przyjemność poinformować, że rozszerzamy ofertę usług związanych z obsługa automatycznych skrzyń biegów o testowanie modułów mechatroniki i zaworów sterujących (solenoidów). Posiadamy nowe stanowisko do diagnostyki sterowników hydraulicznych VBTM-K firmy KINERGO .

Kinergo Hydra Test
Kinergo Valve Body Test Machine VBTM-K

Diagnostyka i naprawa skrzyni biegów Warszawa oraz cała Polska

Urządzenie za pomocą sterownika elektronicznego emuluje pracę automatycznej skrzyni biegów i zgodnie z zapisanymi sekwencjami zmiany biegów zasila elektrozawory sterownika hydraulicznego, po czym odczytuje ciśnienia wyjściowe z każdego kanału i generuje wykresy przedstawiające odchylenie ciśnienia testowanego od wzorca. Stanowisko probiercze wykonuje test porównawczy parametrów pracy w stosunku do nowego modułu mechatronicznego, którego parametry pracy i wzorzec posiada zapisany w pamięci. Na podstawie interpretacji odchyleń od wzorca dokonuje się diagnostyki modułu i wyznacza wadliwe elementy bądź obszary.

Prace prowadzone są na oleju ATF podgrzanym do temperatur roboczych jakie występują podczas standardowej eksploatacji i przy różnych ciśnieniach wlotowych, eliminując w ten sposób błąd spowodowany zmianami lepkości oleju ATF, która zmienia się wraz ze zmianami temperatury.

diagnostyka sterowników hydraulicznych automatycznych skrzyń biegów

Moduł mechatroniki instaluje się na płycie testowej, czujniki są podłączone do kanałów wyjściowych i operator może rozpocząć pierwszy test (pełny cykl automatycznej skrzyni biegów). Testy są następnie powtarzane kilka razy przy różnych ciśnieniach wlotowych. Po zakończeniu testu na ekranie wyświetlany jest wykres z wynikiem testu.

Stanowisko diagnostyczne KINERGO VBTM-K pracujące jako element master wydaje określony algorytm, który wykonuje sterownik hydrauliczny. Jednocześnie stanowisko diagnostyczne VBTM-K umożliwia pracę określonych zespołów hydraulicznych w trybach ekstremalnych, sprawdzając je pod kątem niezawodności i bezawaryjnej pracy tzw. „testem naprężeń”. Na wyjściowych przewodach olejowych wychodzących ze sterownika hydraulicznego, którymi sterowane są określone sprzęgła w skrzyni biegów i inne elementy automatycznej skrzyni biegów.

Na stanowisku diagnostycznym VBTM-K zainstalowane są czujniki ciśnienia, które dokonują odczytów w dowolnej podziałce czasowej.

Uzyskane w wyniku testu informacje są przetwarzane i prezentowane w postaci wykresów czasowych i tabel z danymi, które można porównać z wynikami testów porównawczych przeprowadzonych na nowych, pracujących korpusach zaworów.

Instalacji modułu mechatronicznego w urządzeniu dokonujemy za pomocą adaptera przeznaczonego do konkretnego modelu bloku zaworowego. Podłączenia elektrycznego dokonujemy za pomocą wiązki i gniazda podłączanego w miejsce elektronicznego sterownika skrzyni biegów.

sprawdzenie mechatroniki
naprawa mechatroniki

Posiadamy adaptery i wiązki podłączeniowe do modułów mechatroniki wiodących na rynku automatycznych skrzyń biegów. Jesteśmy również wyposażeni w adaptery i wiązki do badania elektrozaworów w większości spotykanych na rynku rozwiązań.

diagnostyka elektrozaworu

Zakupiony przez nas egzemplarz KINERGO VBTM-K został na zamówienie dodatkowo wyposażony w szereg elementów i adapterów, które pozwalają mu pełnić funkcje stanowiska probierczego elektrozaworów (solenoidów). Stanowisko probiercze do solenoidów firma Kinergo oferuje jako osobne urządzenie pod nazwą Solenoid Test Machine STM-K. Nasz egzemplarz pełni funkcje obu urządzeń.

Stanowisko to przeznaczone jest do sprawdzania stanu elektrozaworów różnych producentów. Specjaliści KINERGO opracowali szereg różnych bloków testowych solenoidów, które umożliwiają testowanie większości popularnych marek dostępnych obecnie na rynku. Urządzenie sterowane jest za pomocą specjalnego modelu sterownika opracowanego specjalnie dla tego stanowiska.

Zalety badania elektrozaworów na urządzeniu KINERGO

• precyzyjne dostrojenie parametrów testu elektrozaworu;

• szybkie i równomierne podgrzewanie;

• pełne zanurzenie elektrozaworu w oleju o temperaturze pracy 120°C;

Posiadane wyposażenie daje nam możliwość przeprowadzenia wiarygodnego badania mechatroniki, będącego podstawą do przeprowadzenia profesjonalnej naprawy lub kompleksowej regeneracji.

Urządzenie KINERGO VBTM-K jest obecnie w fazie rozruchu i przygotowania do pracy.

Zapraszamy wkrótce.

# naprawa skrzyni biegów Warszawa, # naprawa automatycznej skrzyni biegów, # # badanie bloków zaworowych, # badanie elektrozaworu, # badanie mechatroniki, # diagnostyka bloków zaworowych, # diagnostyka elektrozaworu, # diagnostyka solenoidu, # diagnostyka sterowników hydraulicznych automatycznych skrzyń biegów, # regeneracja sterownika hydraulicznego, # sprawdzenie bloku zaworowego.