Blog eksperta

Regeneracja filtra DPF

REGENERACJA i CZYSZCZENIE FILTRA DPF CZĄSTEK

STAŁYCH PRZY UŻYCIU URZĄDZENIA

JET CLEAN TRONIC PRODUKCJI LIQUI MOLY

Filtr cząstek stałych, filtr montowany w układach wydechowych silników wysokoprężnych i benzynowych, oczyszczający gazy spalinowe z cząstek sadzy i popiołu. Stosowane w silnikach samochodowych od 1996 roku. Ich wprowadzenie pozwoliło wyeliminować emisję czarnego dymu, charakterystycznego dla pojazdów z silnikami Diesla.

Filtr cząstek stałych ma postać przestrzennej struktury o bardzo dużej całkowitej powierzchni ścianek. Cząstki sadzy osiadają na porowatych ściankach lub włóknach, wykonanych z metalu, materiałów ceramicznych. Wydajność prawidłowo działającego filtra zawiera się w przedziale od 85% do 100%, co oznacza, że do atmosfery przedostaje się nie więcej niż 15% pierwotnej zawartości zanieczyszczeń w fazie stałej

Pojedynczą cząstkę sadzy można opisać jako mikroskopijnie małą kuleczkę o średnicy około 50 nanometrów (1 nanometr to jedna miliardowa część metra), której rdzeń składa się z czystego węgla. Na ten rdzeń nakładają się różne węglowodory, tlenki metali i siarka. Dokładny skład cząstek sadzy zależy m.in. od technologii wykonania silnika i rodzaju paliwa.Regeneracja filtra DPF Warszawa

Źródło: http://www.pressebox.de

Zadaniem tego filtra jest ograniczenie emisji cząstek stałych, czyli wspomnianej sadzy. Znajduje się on w układzie wydechowym zwykle za katalizatorem. Jego stosowanie związane jest także z zastosowaniem innych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania filtra, jak np. czujnika ciśnienia, czujnika temperatury przed i za filtrem, szerokopasmowej sondy lambda. Informacje z nich zbierane są do sterownika silnika, który przy pomocy oprogramowania oblicza poziom nasycenia filtra cząstek stałych DPF.

Kierowcy poruszający się głównie po mieście, na krótkich trasach, stojący często w korkach powodują sprzyjające warunki do zapchania się filtra cząstek stałych. Producenci samochodów twierdzą, że są bezobsługowe ,ale tak jest tylko wtedy gdy pracują w optymalnych warunkach. Samochód w czasie dopalania filtra cząstek stałych musi jechać z odpowiednią prędkością, przy wysokich obrotach silnika oraz bez zmiany biegów. Niestety podczas eksploatacji w mieście nie jest to możliwe. Przerywanie takiego procesu kończy się przedostaniem niespalonego paliwa do oleju, przez co zaczyna go przybywać i traci on swoje dotychczasowe właściwości. W wyniku eksploatacji silnika z olejem zawierającym znaczne ilości paliwa dochodzi do następujących po sobie kolejnych uszkodzeń samego silnika i osprzętu np. turbosprężarki.

Zalety maszyny Jet Clean Tronic

Posiadany przez nas system Jet Clean Tronic firmy Liqui Moly umożliwia skuteczną regeneracje filtrów DPF. Zestaw czyszczący składa się z specjalnego adaptera DPF Tool. Filtry cząstek stałych mają zdolność regeneracji. Regeneracja polega na wypaleniu nagromadzonych w nich cząsteczek węgla, czyli na przepaleniu filtra. Żeby jednak do tego doszło, potrzebna jest bardzo wysoka temperatura, przekraczająca 550C –600C. Czyszczenie filtra polega na doprowadzeniu mieszaniny specjalnego płynu i powietrza w trakcie pracy silnika bezpośrednio do filtra. Aby podłączyć DPF Tool, podłącza się do czyszczonego filtra, na króciec dostępny po zdjęciu przewodu idącego do czujnika różnicowego. Do króćca przy użyciu specjalnego adaptera DPF Tool urządzenie LIQUI MOLY doprowadza płyn i sprężone powietrze, które poprawia proces spalania a następnie wspomaga proces usunięcia produktów wypalania z układu wydechowego. Podczas procesu koniecznie należy zwracać uwagę czy filtr nie nagrzewa się nadmiernie.

Profilaktyczne, regularne przeprowadzanie takiego procesu czyszczenia jest gwarancja długiej i bezawaryjnej eksploatacji filtra DPF.

# regenercja filtra DPF Warszawa, # czyszczenie filtrów DPF Warszawa